Aantekeningen


Treffers 1 tm 50 van 561

      1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Dienstmeid en Arbeidster Klinkhamer Tettje Johannes (I45)
 
2 Huisvrouw Soepboer Tjitske Douwes (I48)
 
3 # ID: I281016
# RIN: 281016
# Name: Maaike Soepboer
# Sex: F
# Birth: 7 OCT 1892 in Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
# Death: 18 JUL 1965
# Burial: Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Nederland
# Change Date: 26 MAR 2010 at 09:01:04 
Soepboer Maaike Douwes (I338)
 
4 24-3-1794: Douwe Pieters en Foekje Taekeles te Sijbrandahuis kopen zes pondematen greidland te Sijbrandahuis 750 goudguldens van Tamme Claeses smid te Rinsumageest Gezin F2
 
5 30-3-1775: Douwe Pieters en Foekje Taekeles te Sijbrandahuis doen proclamatie 2/3 van 5 ponde greidland onder Sijbrandahuis van Michiel Gerbenszoon Hordson van Oudega (Smallingerland) voor 1481.33 gulden.  Gezin F2
 
6 31-3-1787: Douwe Pieters en Foekje Taekeles kopen drie pondemaat weide voor 167 gulden en drie stuivers te Sijbrandahuis67 Gezin F2
 
7 40 jaar brugwachter geweest Soepboer Douwe (I355)
 
8 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters Sinnema Berber Alberts (I50)
 
9 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters Sinnema Anne Alberts (I51)
 
10 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters Sinnema Berber Alberts (I52)
 
11 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters Sinnema Douwe Alberts (I53)
 
12 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters Sinnema Aafke Alberts (I54)
 
13 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I421)
 
14 Arbeider de Jong Douwe Tjeerds (I267)
 
15 Arbeider Soepboer Hylke Douwes (Hulke) (I37)
 
16 Arbeider Soepboer Jacob Hylkes (I272)
 
17 Arbeider van der Ploeg Wierd Annes (I58)
 
18 Arbeidster Taekeles Foekje (I4)
 
19 Arbeidster van der Woude Trijntje Bouwes (I1871)
 
20 Arbeidster Wieringa Yttje Pieters (I651)
 
21 Arbeidster en Gardeniersche Soepboer Ytje Douwes (I30)
 
22 Attje Berends van der Kooi, echtgenote van Douwe Douwes Soepboer werd in 1908 en 1910 toen haar beide dochters trouwden, verpleegd te Franeker. En kon wegens krankzinnigheid, niet haat toestemming gven. Ze was niet in staat haren wil te verklaren. van der Kooi Attje Berends (I335)
 
23 Auke is 3 keer op de walvisvangst geweest:
1952/1953 als arbeider
1953/1954 als potman
1954/1955 als vleessnijder 
Soepboer Auke (I994)
 
24 auto ongeluk Hovinga Ronald Jan (I1909)
 
25 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I2966)
 
26 BEGRAAFLOCATIE
Fairplains Cemetery
Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS
PERCEEL Block 2, Lot LF_D, Space 1 
Soepboer Harry (I1712)
 
27 BEGRAAFLOCATIE
Fairplains Cemetery
Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS
PERCEEL Block H, Lot 217, Space 3 
Soepboer Jacob Hylkes (I272)
 
28 BEGRAAFLOCATIE
Fairplains Cemetery
Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS
PERCEEL Block H, Lot 217, Space 4 
Wiersma Jantje Jans (I652)
 
29 BEGRAAFLOCATIE
Fairplains Cemetery
Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS
PERCEEL Block R, Lot 159, Space 2 
Soepboer Jessie (I1707)
 
30 BEGRAAFLOCATIE
Greenwood Cemetery 
Soepboer George (I1881)
 
31 BEGRAAFLOCATIE
Resurrection Cemetery
Wyoming, Kent County, Michigan, VS 
Rynberg Ella M (I1893)
 
32 BEGRAAFLOCATIE
Washington Park Memorial Gardens
Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS
PERCEEL Section A Lot 286 grave 1 
Soepboer John (I1706)
 
33 BEGRAAFLOCATIE
Washington Park Memorial Gardens 
Soepboer Baby girl (I1879)
 
34 BEGRAAFLOCATIE
Washington Park Memorial Gardens 
Soepboer Baby boy (I1880)
 
35 begraafplaats heiderust van der Plas Dirk (I1535)
 
36 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F193
 
37 Blokmaker Pekelsma Klaas Martens (I622)
 
38 Boerenknecht Iedema Wopke Johannes (I634)
 
39 Boerenknecht Wiersma Douwe Gerrits (I262)
 
40 Boerenknecht en Arbeider Steiger Lieuwe Jans (I59)
 
41 Boerenknecht en Gardenier Minnema Sjoerd Douwes (I610)
 
42 Boerenknecht en Garderniersche Wiersma Gerrit Eelzes (I31)
 
43 Boerenknecht en Werkman Postma Taede Taedes (I575)
 
44 Boerenknecht, Koopman en Winkelier van der Ploeg Dirk Ruuds (I623)
 
45 Boerenknecht, Olieslagersknecht, Mr.Grofsmid, Gardenier en Timmerman Boersma Pytter Hendriks (I560)
 
46 Boerin te Anjum Soepboer Antje Douwes (I7)
 
47 Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Oostdongeradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 204
Aangiftedatum: 31-12-1889
Kind Geertje Broeksma
Geslacht: V
Geboortedatum: 30-12-1889
Vader Wytze Broeksma
Moeder Renske Haakma  
Broeksma Geertje Wytzes (I454)
 
48 Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Westdongeradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 156
Aangiftedatum: 11-10-1898
Kind Tettje Soepboer
Geslacht: V
Geboortedatum: 10-10-1898
Vader Johannes Douwes Soepboer
Moeder Martje Thijsses de Vries  
Soepboer Tettje (I373)
 
49 Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 205
Datum: 30-06-1872
Bruidegom Johannes Soepboer
Geboortedatum: 15-08-1850
Geboorteplaats: Hantum gem. Westdongeradeel
Bruid Renske Noordenbos
Geboortedatum: 03-08-1847
Geboorteplaats: Holwerd, gem Westdongeradeel
Vader bruidegom Hijlke Douwes Soepboer
Moeder bruidegom Johanna Johannes Bouma
Vader bruid Arjen Jans Noordenbos
Moeder bruid Aaltje Murks Meeter
Nadere informatie beroep vader bruidegom: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 21 jaar; bruid 24 jaar

 
Gezin F84
 
50 Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Warffum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 20
Datum: 18-12-1885
Bruidegom Taekele Hijlkes Soepboer
Geboorteplaats: Hantumeruitburen gem. Dongeradeel
Bruid Hindertje de Vries
Geboorteplaats: Warffum
Vader bruidegom Hijlke Douwes Soepboer
Moeder bruidegom Johanna Johannes Bouma
Vader bruid Pieter Jans de Vries
Moeder bruid Martjen Martens
Nadere informatie beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dagloonster; bruidegom 29 jaar; bruid 25 jaar  
Gezin F83
 

      1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.